Συμμετοχή του Ε.Κ.Κ.Α. στο 9o Διεθνές Συνέδριο για την "Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας" στη Λάρισα, 20, 21 & 22 Οκτωβρίου 2023

Συμμετοχή του Ε.Κ.Κ.Α. στο 9o Διεθνές Συνέδριο για την "Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας" στη Λάρισα, 20, 21 & 22 Οκτωβρίου 2023

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) συμμετείχε στο 9o Διεθνές Συνέδριο για την "Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας" στη  Λάρισα, 20, 21 & 22 Οκτωβρίου 2023 που διοργανώθηκε από την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ, www.eepek.gr), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Ε.Κ.Π.Α., το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

Ο κ. Κόφφας Στέφανος, Κοινωνικός Λειτουργός στη Δ/νση Θεσσαλονίκης Ε.Κ.Κ.Α., PhD Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εισηγήθηκε την εργασία με θέμα:  "Εκπαιδευτικοί και κακοποίηση ανηλίκων.  Αναγνώριση δεικτών επικινδυνότητας".
Δείτε εδώ την εισήγηση

 


Εκτύπωση   Email