Πρώτη Τηλεδιάσκεψη του Ε.Κ.Κ.Α. ως Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά (Child Guarantee).

Πρώτη Τηλεδιάσκεψη του Ε.Κ.Κ.Α. ως Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά (Child Guarantee).

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, σήμερα Παρασκευή14/01/2022, τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από το Ε.Κ.Κ.Α. ως Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά με εκπροσώπους του Δικτύου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών. Η τηλεδιάσκεψη έλαβε χώρα στα πλαίσια της εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, όπως προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Σύσταση ΕΕ 2021/1004 του Συμβουλίου της Ευρώπης (της 14ης Ιουνίου 2021 , L 223/14). 

Συνδέθηκαν περίπου 380 εκπρόσωποι του Δικτύου για πάνω από 3 ώρες, όπου τέθηκαν οι προβληματισμοί, τα ερωτήματα, οι κριτικές αλλά και οι κατευθύνσεις για τη συλλογή στοιχείων για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τα μέσα του Μαρτίου 2022. Επίσης, συμμετείχαν συνεργάτες και σύμβουλοι του Εθνικού Συντονιστή, όπως η UNICEF και το Ι.Ο.Β.Ε. 

Το Δίκτυο αυτό θα λειτουργήσει υποστηρικτικά, όχι μόνο στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, αλλά και στην πορεία υλοποίησής του, συμβάλλοντας στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου, του οποίου η διάρκεια θα είναι δεκαετής (2021 - 2030).

14 01 2022 2


Εκτύπωση   Email