Ενημερωτική Εκδήλωση "Κακοποίηση Παιδιού: Πρόληψη και Διαχείριση"_

Ενημερωτική Εκδήλωση "Κακοποίηση Παιδιού: Πρόληψη και Διαχείριση"_

Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αλμυρού και ο Δήμος Αλμυρού διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα , «Κακοποίηση παιδιού – Πρόληψη και Διαχείριση» στις 7/12/2022, στον Αλμυρό, στο Πολιτιστικό Κέντρο, στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες υγείας, αστυνομία, εκκλησία, κλπ αλλά και τοπικοί και πολιτικοί παράγοντες της ευρύτερης περιοχής.  

Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Δήμου, συμμετείχε στην εκδήλωση με τους κοινωνικούς λειτουργούς του Τμήματος Ξενώνα & ΚΚΣ Φοίνικα της Δ/νσης Θεσσαλονίκης ΕΚΚΑ,  κ. Κουτμερίδου Κυριακή και κ. Κόφφα Στέφανο.

Ειδικότερα, ο κος Κόφφας, στην εισήγηση του επικεντρώθηκε στο ορισμό, στη τυπολογία της παιδικής κακοποίησης, τους γενεσιουργούς παράγοντες και προσδιοριστές επικινδυνότητας. Στη συνέχεια η κ. Κουτμερίδου, αναφερόμενη στην πρόληψη και διαχείριση της προστασίας του παιδιού, εστίασε στις κύριες συνιστώσες του συστήματος παιδικής προστασίας στη χώρα μας, στη διαδικασία αναφοράς/καταγγελίας περιστατικών κακοποίησης και στα εργαλεία εκτίμησης και παρέμβασης.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του Δήμου Αλμυρού


Εκτύπωση   Email