👧🧒 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τους Υπευθύνους Προστασίας Ανηλίκων των Φορέων Παιδικής Προστασίας_

👧🧒 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τους Υπευθύνους Προστασίας Ανηλίκων των Φορέων Παιδικής Προστασίας_

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Κ.Κ.Α. για την Παρακολούθηση Αναφορών Κακοποίησης Ανηλίκων, άρχισαν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται στους Υπευθύνους Προστασίας Ανηλίκων των Φορέων Παιδικής Προστασίας της χώρας με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στον εντοπισμό των κινδύνων, στην αναγνώριση της κακοποίησης και στη μεθοδολογία καταγραφής των περιστατικών.

Τα διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, ημερήσιας διάρκειας πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας του ΕΚΚΑ (Τμ. Παρακολούθησης Αναφορών Κακοποίησης Ανηλίκων), από 25/4/2023 έως 31/5/2023 και απευθύνονται σε 1.346 Υπευθύνους Προστασίας Ανηλίκων από την επικράτεια, που δήλωσαν συμμετοχή.


Εκτύπωση   Email