Υποβολή Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί

Υποβολή Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί

Κατατέθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει οριστεί Εθνικός Συντονιστής της Εγγύησης για το Παιδί (άρθρο 53 ν.4837/2021 ΦΕΚ Α178/1.10.2021) 

Δείτε εδώ την ελληνική και αγγλική έκδοση του ΕΣΔ.


Εκτύπωση   Email