Βασική εκπαίδευση των νέων μελών της Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών (Ο.Α.ΘΥ.Κ.)

Βασική εκπαίδευση των νέων μελών της Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών (Ο.Α.ΘΥ.Κ.)

Δύο ψυχολόγοι του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αποτελούν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών (Ο.Α.ΘΥ.Κ.), συμμετείχαν στο δια ζώσης 3ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Βασική εκπαίδευση των νέων μελών της Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών (Ο.Α.ΘΥ.Κ.)».

Το σεμινάριο διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην Αμυγδαλέζα από 27/09/2021 έως 29/09/2021.


Ενδεικτικές ενότητες της εκπαίδευσης:
 Εισαγωγή στις Μαζικές καταστροφές με πολυάριθμα θύματα και στις Ομάδες Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών παγκοσμίως– Η ελληνική εμπειρία
 Νομοθετικό πλαίσιο - Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ο.Α.ΘΥ.Κ.
 Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών της Γενικής Γραμματείας ΠολιτικήςΠροστασίας
 Φάσεις Διαχείρισης Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών και Μέθοδοι Αναγνώρισης
 Ο ρόλος του Ιατροδικαστή στις Διαδικασίες Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών
Περιλαμβάνονταν ασκήσεις πεδίου, πρακτικές δοκιμασίες και τελική γραπτή δοκιμασία.

 


Εκτύπωση   Email