Το ΕΚΚΑ δίπλα στους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους των Δήμων! Δύο χρόνια οργάνωσης εκπαιδεύσεων στις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (ΟΠΑ) - Ένας πρώτος απολογισμός

Το ΕΚΚΑ δίπλα στους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους των Δήμων! Δύο χρόνια οργάνωσης εκπαιδεύσεων στις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (ΟΠΑ) - Ένας πρώτος απολογισμός

Το Ε.Κ.Κ.Α. ασκώντας τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3961/2011 και της ΚΥΑ οικ.49540/04-05-2011 και λαμβάνοντας υπόψη το ότι η κοινωνική εργασία με περιπτώσεις κακομεταχείρισης ανηλίκων αποτελεί, όπως καταδεικνύει και η σχετική διεθνής βιβλιογραφία, ένα από τα πιο απαιτητικά εργασιακά αντικείμενα, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του Δικτύου των Ομάδων Προστασίας παρέχει καθημερινή στήριξη στους επαγγελματίες, με δράσεις όπως πχ επιστημονικές - εκπαιδευτικές συναντήσεις συνεργασίας, τηλεφωνική συμβουλευτική στήριξη και ενημέρωση για τη διαχείριση περιπτώσεων, πληροφόρηση για φορείς παιδικής προστασίας, αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικού με την παιδική προστασία, κλπ.
Μάλιστα, τα τελευταία 2 χρόνια, το ΕΚΚΑ ανταποκρινόμενο στα αιτήματα των συναδέλφων για επιμόρφωση στα ζητήματα παιδικής κακοποίησης, τρόπων ανίχνευσης και παρέμβασης, οργάνωσε τριήμερης διάρκειας, εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων των ΟΠΑ των Δήμων.

Ειδικότερα, η Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του ΕΚΚΑ, που αποτελούνταν από τις: κα Κική Κουτμερίδου- κοινωνική λειτουργό, κα Γιώτα Μάνθου- κοινωνική λειτουργό ΜSW– ψυχολόγο και κα Ελένη Παπαδοπούλου Ph.D ψυχολόγο, οργάνωσαν (και συμμετείχαν ως εισηγήτριες), τα τελευταία δύο χρόνια 22 εκπαιδευτικούς κύκλους, τριήμερης διάρκειας έκαστος, στους οποίους συμμετείχαν 455 επαγγελματίες των ΟΠΑ των Δήμων των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.


Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις με τίτλο: «Μεθοδολογία διεξαγωγής Κοινωνικής έρευνας για τη Διαγνωστική Εκτίμηση των αναγκών του παιδιού και της οικογένειας» είχαν ως στόχο την ενδυνάμωση των επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο της διερεύνησης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, αναφορών για ενδεχόμενη κακοποίηση-παραμέληση ανηλίκων και η εξοικείωση τους με σχετικές μεθοδολογίες και καλές πρακτικές. Οι εκπαιδεύσεις περιλαμβάναν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Α) Η προστασία του παιδιού και το νομικό πλαίσιο στην κοινωνική εργασία στην Ελλάδα
Β) Η χρήση της μεθοδολογίας διαγνωστικής εκτίμησης και του εντύπου
Γ) Κοινωνική εργασία με παιδιά
Δ) Αναδοχή και ειδικότερα ενότητα: «Δράσεις Αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα: Νέο θεσμικό πλαίσιο αναδοχής & Πληροφοριακό Σύστημα Anynet», εισήγηση που μάλιστα συνέβαλλε στην αύξηση περιπτώσεων άμεσης-επείγουσας αναδοχής ανηλίκων και στην αποτροπή της εισαγωγής τους σε Μονάδα Παιδικής Προστασίας.
Οι εν λόγω δράσεις πραγματοποιήθηκαν με την στήριξη της Συνηγόρου του Παιδιού, του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, Εισαγγελικών Αρχών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), καθώς εκπρόσωποί τους συμμετείχαν ως εισηγητές.

Το ΕΚΚΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά για την συνδρομή τους στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλους/όλες τους/τις εισηγητές/εισηγήτριες και ειδικότερα:
• Την κα Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη-Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού
• Την κα Όλγα Βερυκάκη, Κοινωνική Λειτουργό, Msc Συμβουλευτικής, Αντιπρόεδρο Β’ ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ
• Την κα Κατερίνα Ζολώτα, Κοινωνική Λειτουργό-ΙΥΠ
• Την κα Δήμητρα Τσιαρδακλή, Εισαγγελέα
• Την κα Κωνσταντίνα Σκλάβου, Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας ΠΑΔΑ
• Τον κ. Στέφανο Κόφφα, Ph.D κοινωνικό λειτουργό-ΕΚΚΑ
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις αυτές, αξιολόγησαν (συμπληρώνοντας ανωνυμοποιημένα ερωτηματολόγια) με ιδιαίτερα θετικό τρόπο την οργάνωση των επιμορφώσεων- πάρα πολύ καλή 85%, την επάρκεια του περιεχομένου-πάρα πολύ καλή & καλή 100% και την συμβολή τους στην απόκτηση γνώσεων-πάρα πολύ & πολύ 98%, όπως φαίνεται και από τα ακόλουθα διαγράμματα.

protos apologismos

protos apologismos1

protos apologismos2


Το ΕΚΚΑ ευχαριστεί θερμά όλους/όλες τους/τις συναδέλφους/συναδέλφισσες που παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την συμμετοχή τους και την εμπιστοσύνη τους στον Φορέα μας!
Κατά το 2024, το ΕΚΚΑ θα συνεχίσει βεβαίως, την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων με επιμορφώσεις και στις ΟΠΑ των άλλων περιφερειών.

Καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφισσες!


Εκτύπωση   Email