Το Ε.Κ.Κ.Α. προτείνεται από το ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ. ως Εθνικός Συντονιστής για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί

Για τις επόμενες δέκα μέρες και συγκεκριμένα έως τις 3 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα opengov (http://www.opengov.gr/minlab/?p=5396) το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, το οποίο αποτελείται από τέσσερις πυλώνες.

Μεταξύ άλλων, δημιουργείται Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών, υπό το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), το οποίο θα είναι ο συντονιστικός μηχανισμός, μέσω του οποίου θα γίνεται η καταγραφή των γνωστοποιήσεων των περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων.

Εισάγεται επίσης ο θεσμός του Συντονιστή για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί, με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση ίσων ευκαιριών. Το Ε.Κ.Κ.Α. προτείνεται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ως Εθνικός Συντονιστής για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί.

Δείτε πιο αναλυτικά: https://ypergasias.gov.gr/se-dimosia-diavoulefsi-to.../

 


Εκτύπωση   Email