«Τι είναι η εμπορία ανθρώπων; Τι μπορείς να κάνεις αν είσαι θύμα εμπορίας;»

«Τι είναι η εμπορία ανθρώπων; Τι μπορείς να κάνεις αν είσαι θύμα εμπορίας;»

Τα ενημερωτικά έντυπα του Ε.Κ.Κ.Α. για την εμπορία ανθρώπων, απευθύνονται σε ανθρώπους που μπορεί να είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων και τους παροτρύνει να μιλήσουν γι’ αυτό.

Σχεδιάστηκαν και εκδόθηκαν στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία θυμάτων Εμπορίας ανθρώπων με χρηματοδότηση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) και είναι διαθέσιμα σε πέντε γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, βουλγαρικά, ρουμανικά).

Μπορείτε να τα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο και να τα διακινήσετε ελεύθερα: https://drive.google.com/drive/folders/1LScENv8owUvalS7zySnauZTS0oYOEYKz?usp=sharing

#NRM_Greece


Εκτύπωση   Email