Θεσμική ευθύνη Ε.Κ.Κ.Α. τήρησης στοιχείων στο www.anynet.gr

Θεσμική ευθύνη Ε.Κ.Κ.Α. τήρησης στοιχείων στο www.anynet.gr

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) έχει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των στοιχείων που αφορούν στην Αναδοχή και Υιοθεσία στο πληροφοριακό σύστημα www.anynet.gr .

Τα Στοιχεία και Αριθμητικά ∆εδομένα του Πληροφορικού Συστήματος (Π.Σ.), τα στοιχεία δηλαδή που αφορούν στις εγγραφές των παιδιών και στις αιτήσεις των υποψήφιων γονέων, καθώς και στην πρόοδο των συνδέσεων θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.paidi.gov.gr με συχνότητα τριμήνου. Για να δείτε τα αριθμητικά δεδομένα εδώ

 https://paidi.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/%CE%A5%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82.pdf


Εκτύπωση   Email