ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Κ.Κ.Α. ΜΕ NORCAP

Στο πλαίσιο του έργου Greece Capacity Building που υλοποιεί το NORCAP του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, το Ε.Κ.Κ.Α. ενισχύθηκε με μία νομική σύμβουλο και δύο εκπαιδεύτριες για την υποστήριξη της Λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων.

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email