ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Η Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων στην Ελλάδα: Νομικό πλαίσιο, συστημικές παθογένειες και προοπτικές» στις 24/10/2023

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Η Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων στην Ελλάδα: Νομικό πλαίσιο, συστημικές παθογένειες και προοπτικές» στις 24/10/2023

 

logo ema 1

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), αρμόδιο για τη διαχείριση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΕΜΑ), υπό την αιγίδα του - αρμόδιου για την εποπτεία και τον συντονισμό του ΕΜΑ - Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (ΓΕΘΕΙΣ), του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Η Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων στην Ελλάδα: Νομικό πλαίσιο, συστημικές παθογένειες και προοπτικές» στις 24 Οκτωβρίου 2023, στην Αθήνα, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων. Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων», συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund). Ο ΕΜΑ, στον 5ο πλέον χρόνο πλήρους λειτουργίας του, επιδιώκει σταθερά να αποτελεί προνομιακό χώρο οικοδόμησης συνεργειών μεταξύ κρατικών και μη κρατικών φορέων με σκοπό τη συντονισμένη ολιστική υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Ταυτόχρονα, ο ΕΜΑ είναι πλέον η βασική πηγή αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων για την εμπορία ανθρώπων στη χώρα μας, βάσει των οποίων αποτυπώνονται οι τάσεις του φαινομένου στην Ελλάδα, αλλά και εκτός της χώρας, επιτρέποντας έτσι την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων που λειτουργούν ως εργαλεία για τη βελτίωση των διαδικασιών εντοπισμού και προστασίας των θυμάτων, αλλά και για τη χάραξη μελλοντικών πολιτικών.

Το συνέδριο θα έχει ως βασικό θεματικό άξονα την προστασία των θυμάτων και την απονομή της δικαιοσύνης ψυχοκοινωνικής στήριξης και αποκατάστασής τους ως αναφαίρετο δικαίωμα, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή ή μη των θυμάτων στην ποινική διαδικασία και όλα αυτά υπό το πρίσμα της επίγνωσης του τραύματος (trauma informed approach), του φύλου, της ηλικίας και των δικαιωμάτων του θύματος (gender-sensitive and rights-centred approach). Με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, θα επικεντρωθούμε σε θεματικές που έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες τάσεις του φαινομένου της Εμπορίας Ανθρώπων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και θα παρουσιαστεί η τρέχουσα εικόνα του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων, και των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΜΑ στην Ελλάδα.

Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διεξαχθούν εργαστήρια με την ενεργή συμμετοχή στον συντονισμό φορέων ενταγμένων στον ΕΜΑ, με θεματικές που σχετίζονται με τις κεντρικές συζητήσεις που θα προηγηθούν, θα επικεντρωθούν σε προκλήσεις, καθώς και σε καλές πρακτικές στο πεδίο.
Η γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι τα Ελληνικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Αγγλικά.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι υποχρεωτική η δήλωση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 213 2039 761/ -756.


Εκτύπωση   Email