Συνάντηση του Ειδικού Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με την Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α.

Συνάντηση του Ειδικού Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με την Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α.

Στη κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), την Τετάρτη 22/03/2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δρ. Α. Αναγνώστου – Δεδούλη με τον Ειδικό Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Η. Μοσκώφ, προκειμένου το Ε.Κ.Κ.Α., που υλοποιεί το έργο «Προκαθορισμένη Πράξη 4 – Βελτίωση της ικανότητας του Ε.Κ.Κ.Α. στη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014 – 2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021), να παρέχει την υποστήριξη του στο έργο του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Σύμφωνα με την εν λόγω «Προκαθορισμένη Πράξη 4», το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Ε.Κ.Κ.Α. προβλέπει την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανηλίκους, μέσω διερμηνείας σε γλώσσες όπως Farsi, Arabic, Urdu και άλλες, τις οποίες ομιλούν οι καλούντες ανήλικοι.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε το Ε.Κ.Κ.Α. να υποστηρίξει τη λειτουργία της Γραμμής Επείγουσας Ανταπόκρισης του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) τις νυχτερινές ώρες ( Δευτέρα – Πέμπτη 22:00 – 08:00, Παρασκευή 22:00 – 11:00 Σάββατο, Σάββατο από τις 19:00 έως 08:00 της Δευτέρας), και τις επίσημες αργίες:
• Καταγράφοντας τα στοιχεία των υποθέσεων που προκύπτουν από τις κλήσεις Α.Α., που στερούνται στέγη, ώστε να ενημερώνεται ο ΕΜΕΑ.
• Ενημερώνοντας την Αστυνομία σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που αφορά Α.Α.

Στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων αναμένεται η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και η υλοποίηση του σημαντικού έργου τους προς όφελος της προστασίας των Ασυνόδευτων Ανηλίκων.


Εκτύπωση   Email