Συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας για την λήξη της φάσης III του πιλοτικού προγράμματος της «Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το παιδί» 

Συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας για την λήξη της φάσης III του πιλοτικού προγράμματος της «Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το παιδί» 

LEADING THE WAY FOR EUROPE’S CHILDREN
CLOSING EVENT OF PHASE III OF THE PREPARATORY ACTION FOR A EUROPEAN CHILD GUARANTEE
ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Στις 20-4-2023 πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που συνδιοργανώθηκε από την UNICEF, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, με αφορμή την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος για την «Εγγύηση για το Παιδί» σε 7 χώρες (Βουλγαρία, Κροατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία). Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Εθνικοί Συντονιστές από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι από την κοινωνία των πολιτών.

Το ΕΚΚΑ ως Εθνικός Συντονιστής της Εγγύησης για το Παιδί παρακολούθησε διαδικτυακά τη συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτης συμμετείχε διά ζώσης στη συνάντηση. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε την ανάγκη καταπολέμησης των ανισοτήτων και τη σημασία της Εγγύησης για το Παιδί και του πιλοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της πρόσβασης όλων των παιδιών και ειδικά των ευπαθών παιδιών σε βασικές υπηρεσίες όπως προσχολική αγωγή, εκπαίδευση, υγεία, ικανοποιητική στέγαση και υγιεινή διατροφή. Σημείωσε επίσης τη μεγάλη σημασία που δίνει η χώρα μας στο έργο της αποϊδρυματοποίησης και στην πολύπλευρη αντιμετώπιση του θέματος: προώθηση της ημιαυτόνομης διαβίωσης των παιδιών που έμεναν σε ιδρύματα, μετεξέλιξη των ιδρυμάτων σε κέντρα φροντίδας της οικογένειας, ενέργειες πρόληψης για τη μείωση της ιδρυματοποίησης, προώθηση της επαγγελματικής αναδοχής, ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών που μένουν σε ιδρύματα, κ.λπ. Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία του έργου της Εγγύησης για το Παιδί για την προώθηση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και ειδικά των πιο ευάλωτων παιδιών, με στόχο τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών στην κοινωνία.

Δείτε τα πρακτικά της συνάντησης εδώ

 01 1 e1682081765399 768x511


Εκτύπωση   Email