Συνάντηση Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων για την οικογενειακή διαφορετικότητα που συνδιοργανώθηκε από την COFACE Families Europe και την UNAF της Ισπανίας

Συνάντηση Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων για την οικογενειακή διαφορετικότητα που συνδιοργανώθηκε από την COFACE Families Europe και την UNAF της Ισπανίας

Στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2023, στη Μαδρίτη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων με θέμα: «Κανείς να μην μείνει πίσω: Κάνοντας τα κοινωνικά δικαιώματα προσβάσιμα για όλες τις οικογένειες». Αναφέρθηκαν τα κοινωνικά δικαιώματα όλων των οικογενειών και, κυρίως, των νέων μορφών οικογένειας, όπως οι μεικτές οικογένειες, οι οικογένειες με γονείς διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οικογένειες με ομόφυλους γονείς σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Συζητήθηκαν τα κενά στον σχεδιασμό των οικογενειακών πολιτικών και εξετάστηκαν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και στις πολιτικές των κρατών-μελών της ΕΕ, μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών στις πολιτικές για την πολυμορφία της οικογένειας. Η συνάντηση αυτή συνδιοργανώθηκε από την COFACE - FAMILIES EUROPE και την UNAF (Εθνική Ένωση Οικογενειών) της Ισπανίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν ενεργά δυο στελέχη της ομάδας εργασίας του Εθνικού Συντονιστή της Εγγύησης για το Παιδί.


Εκτύπωση   Email