Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’Αρωγή» του ΚΚΠΠ Κρήτης με θέμα: «Διαστάσεις, Δομές & Πρόσωπα Φροντίδας»

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’Αρωγή» του ΚΚΠΠ Κρήτης με θέμα: «Διαστάσεις, Δομές & Πρόσωπα Φροντίδας»

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, με πρωτοβουλία της Προέδρου του κας Δαμανάκη και την συμβολή των εργαζομένων, οργάνωσε με επιτυχία, το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’Αρωγή», στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2022, στα Χανιά, με θέμα: «Διαστάσεις, Δομές & Πρόσωπα της Φροντίδας».
Στόχος του Συνεδρίου, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήταν η ευαισθητοποίηση για ζητήματα που αφορούν το χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, η επικαιροποίηση των επιστημονικών πρακτικών και η ανάδειξη των πολιτειακών παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ευάλωτο πληθυσμό. Επιπρόσθετα, στο Συνέδριο αναλύθηκαν ειδικότερα ζητήματα για τις πρόσφατες θεωρητικές και ερευνητικές εξελίξεις και τα δεδομένα που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19, καθώς και για την εξέλιξη των προνοιακών προγραμμάτων και πρακτικών στους χώρους της Κοινωνικής Φροντίδας.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν εργαζόμενοι σε προνοιακές δομές της χώρας, σε πολιτειακούς και αυτοδιοικητικούς Φορείς, στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, ειδικοί επιστήμονες του χώρου της υγείας και πρόνοιας, καθώς και σε ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών.
Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του ΚΚΠΠ Κρήτης, συμμετείχε στο Συνέδριο με τη κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργό ΜSW– Ψυχολόγο & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών του Φορέα, η οποία παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Αποϊδρυματοποίηση - το δικαίωμα των παιδιών στην οικογενειακή ζωή. Επιτεύγματα και δυσκολίες της τριετούς εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου της αναδοχής & της τεκνοθεσίας».

Ειδικότερα, η κα Μάνθου, συγχαίροντας την Πρόεδρο του ΚΚΠΠ Κρήτης, κα Δαμανάκη, καθώς και τους εργαζόμενους για την οργάνωση του Συνεδρίου, επικεντρώθηκε στις αλλαγές που επέφερε ο ν.4538/2018 στην υλοποίηση των αναδοχών και τεκνοθεσιών στην χώρα μας, στις νέες διαδικασίες, στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος www.anynet.gr , το οποίο ουσιαστικά εγκαθιδρύει διαφανείς διαδικασίες, δίνει την ευκαιρία σε κάθε παιδί, που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ιδρυματική δομή, να συνδεθεί με υποψήφιους γονείς και να ενταχθεί σε μια οικογένεια. Στο ίδιο δε πλαίσιο ενίσχυσης των δράσεων αποϊδρυματοποίησης και άρσης των εμποδίων, σημείωσε ότι είναι και η πρόσφατη ΚΥΑ για τις Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας, την οποία πολλοί φορείς (πχ 29 φορείς παιδικής προστασίας, επιστημονικοί σύλλογοι, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ΕΣΑμεΑ, κλπ) χαιρέτησαν ως σημαντικό, αρχικό βήμα να τεθεί πλαίσιο δράσης των εν λόγω δομών. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε σε ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τις σημαντικές επιβαρύνσεις που επιφέρει στην συνολική ανάπτυξη των παιδιών η ιδρυματική και δη η μακρόχρονη ιδρυματική διαβίωση, καθώς και στον αντίποδα, στις ευεργετικές συνέπειες που έχει η έγκαιρη παρέμβαση και τοποθέτηση των παιδιών σε οικογένειες.
Παρουσίασε συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα ως προς την πρόοδο της αποϊδρυματοποίησης στην χώρα μας και τον αριθμό των παιδιών που πλέον έχουν εγκαταλείψει το ίδρυμα και ζούνε σε οικογένειες, σημειώνοντας παράλληλα τις δυσκολίες, τα εμπόδια και ενίοτε τα προσκόμματα που κάποιοι φορείς επιχειρούν να δημιουργήσουν. Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις αντίστασης των Δομών να συνδράμουν στην οικογενειακή αποκατάσταση των ανηλίκων, πχ καθυστερήσεις στην υποβολή ΑΣΟΑ ή υποβολή λανθασμένων ΑΣΟΑ, καθυστερήσεις και προσκόμματα στην μη επεξεργασία και εξέλιξη των προτάσεων σύνδεσης, κλπ. Σημείωσε ότι κατόπιν ελέγχων που διενεργούνται ανά δομή και ανά εγγραφή ανηλίκου, (ήδη σε πάνω από 15 δομές) από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ, διαπιστώθηκε αλλαγή των ΑΣΟΑ σε ποσοστό περίπου 60% -70% και αύξηση του αριθμού των προτάσεων σύνδεσης.
Ακόμη η κα Μάνθου παρουσίασε τα στοιχεία των τελεσίδικων αποφάσεων τεκνοθεσιών για το έτος 2021, που λόγω της πρόσθετης επεξεργασία για πρώτη φορά στην χώρα, υφίστανται στοιχεία όπως πχ τον τύπο της τεκνοθεσίας, τις ηλικίες των θετών γονέων, το εκπαιδευτικό επίπεδο των θετών γονέων, κλπ. Με βάση την επεξεργασία δε των στοιχείων διαπιστώνεται ότι οι κρατικές δομές αποκατέστησαν μέσω της τεκνοθεσίας τριπλάσιο αριθμό παιδιών, σε αντίθεση με τις ΝΠΙΔ Δομές, παρότι οι δεύτερες είναι υπερπληθέστερες.
Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα περαιτέρω συντονισμού, διαμόρφωσης πρωτοκόλλων, διαρκούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών, στελέχωσης, κλπ.
Ακόμη, σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο, ειδικότερα για την αναδοχή, τονίζοντας την σημασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψήφιους αναδόχους γονείς στην ανάληψη φροντίδας μεγαλύτερων ηλικιακά παιδιών, παιδιών διαφορετικής εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, παιδιών με αναπηρίες, κλπ, με τα οποία βεβαίως και μπορεί να αναπτυχθεί ισχυρός συναισθηματισμός δεσμός, δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να αποκαταστήσουν πρώιμες τραυματικές εμπειρίες, μέσω αυτής τη θεραπευτικής σχέσης που θα αναπτύξουν με τους αναδόχους. 

2

**Η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ κα Μάνθου και η Πρόεδρος του ΚΚΠΠ Κρήτης κα Δαμανάκη

3

**Η Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη-Κύκλος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κα Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ κα Μάνθου, η Πρόεδρος του ΚΚΠΠ Κρήτης κα Δαμανάκη, η κοινωνική λειτουργός της ΠΕ Ηρακλείου κα Φασουλά, η Υπεύθυνη Υιοθεσίας Αναδοχής ΚΚΠΠΚ κα Τσικνάκη και η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΕ Ηρακλείου κα Φραγκιουδάκη.

Σημειώνεται ότι στο Συνέδριο απηύθυνε χαιρετισμό η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Μιχαηλίδου, η οποία συνοπτικά παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την παιδική προστασία, την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, κλπ. Επίσης, απηύθυνε χαιρετισμό και εισήγηση ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας και Πρόεδρος του ΕΣΑνΥ, κ. Σταμάτης, ο οποίος ανέλυσε τις επείγουσες προκλήσεις και έθεσε τις σύγχρονες προτεραιότητες στον τομέα της παιδικής προστασίας.
Το Συνέδριο παράλληλα παρείχε την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης και όποιος επιθυμεί μπορεί να το παρακολουθήσει και εκ των υστέρων, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα τα σχετικά βίντεο με τις εισηγήσεις.
Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’Αρωγή» 31 Οκτωβρίου: https://www.youtube.com/watch?v=sL-G5mBwY18

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’Αρωγή» 1 Νοεμβρίου 2022: https://www.youtube.com/watch?v=Vy8n_LUUw4k

 


Εκτύπωση   Email