Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στην Διημερίδα του ΚΚΠΠ Ηπείρου με θέμα «Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, ως ολοκληρωμένο δίκτυο Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας. Στόχοι και Προοπτικές-Ελλάδα 2022»

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στην Διημερίδα του ΚΚΠΠ Ηπείρου με θέμα «Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, ως ολοκληρωμένο δίκτυο Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας. Στόχοι και Προοπτικές-Ελλάδα 2022»

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου με πρωτοβουλία της Προέδρου του κας Μαρίας Τσολάκη, στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη των ζητημάτων παιδικής προστασίας και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, οργάνωσαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Διημερίδα με θέμα «Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, ως ολοκληρωμένο δίκτυο Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας. Στόχοι και Προοπτικές-Ελλάδα 2022», στις 08/07/2022 & 09/07/2022, στα Ιωάννινα.
Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του ΚΜΟΠ, συμμετείχε στην εκδήλωση με τη κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνικής Λειτουργού ΜSW– Ψυχολόγου & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών ΕΚΚΑ του Φορέα, η οποία παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Αποϊδρυματοποίηση-Το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε οικογένεια: ο μεγάλος στόχος όλου του συστήματος παιδικής προστασίας. Απολογισμός και επιτεύγματα της τριετούς εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου αναδοχής & τεκνοθεσίας. Προκλήσεις και αναγκαία βήματα για το μέλλον».
Ειδικότερα, η κα Μάνθου, συγχαίροντας την Πρόεδρο του ΚΚΠΠ Ηπείρου κα Τσολάκη καθώς και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ηπείρου κα Δέσποινα Καμπούρη, για την οργάνωση της Διημερίδας, τόνισε αρχικά την σημασία της πραγματοποίησης τέτοιων εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο, καθώς δίνουν την ευκαιρία ευαισθητοποίησης της τοπικών κοινωνιών και των επαγγελματιών, γόνιμου διαλόγου, ενίσχυσης των τοπικών συνεργασιών και δικτύων, και συνακόλουθα πληρέστερης παρέμβασης στα ζητήματα παιδικής προστασίας.


Επιπλέον η κα Μάνθου, στην εισήγησή της, επικεντρώθηκε στις αλλαγές που επέφερε ο ν.4538/2018 στην υλοποίηση των αναδοχών και τεκνοθεσιών στην χώρα μας, στις νέες διαδικασίες, στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος www.anynet.gr , το οποίο ουσιαστικά εγκαθιδρύει διαφανείς διαδικασίες, διευκολύνει τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και δίνει την ευκαιρία σε κάθε παιδί, που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ιδρυματική δομή, να συνδεθεί με υποψήφιους γονείς και να ενταχθεί σε μια οικογένεια. Αναφέρθηκε σε ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τις σημαντικές επιβαρύνσεις που επιφέρει στην συνολική ανάπτυξη των παιδιών η ιδρυματική και δη η μακρόχρονη ιδρυματική διαβίωση, καθώς και στον αντίποδα, στις ευεργετικές συνέπειες που έχει η έγκαιρη παρέμβαση και τοποθέτηση των παιδιών σε οικογένειες. Παρουσίασε συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα ως προς την πρόοδο της αποϊδρυματοποίησης στην χώρα μας και τον αριθμό των παιδιών που πλέον έχουν εγκαταλείψει το ίδρυμα και ζούνε σε οικογένειες, σημειώνοντας παράλληλα τις δυσκολίες, τα εμπόδια και ενίοτε τα προσκόμματα που κάποιοι φορείς επιχειρούν να δημιουργήσουν.
Στο ίδιο δε πλαίσιο ενίσχυσης των δράσεων αποϊδρυματοποίησης και άρσης των εμποδίων, σημείωσε ότι είναι και η πρόσφατη ΚΥΑ για τις Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας, την οποία πολλοί φορείς (πχ 29 φορείς παιδικής προστασίας, επιστημονικοί σύλλογοι, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, κλπ) χαιρέτησαν ως σημαντικό, αρχικό βήμα να τεθεί πλαίσιο δράσης των εν λόγω δομών. Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα περαιτέρω συντονισμού, διαμόρφωσης πρωτοκόλλων, διαρκούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών, στελέχωσης, κλπ.
Ακόμη, σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο, ειδικότερα για την αναδοχή, τονίζοντας την σημασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψήφιους αναδόχους γονείς στην ανάληψη φροντίδας μεγαλύτερων ηλικιακά παιδιών, παιδιών διαφορετικής εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, παιδιών με αναπηρίες, κλπ, με τα οποία βεβαίως και μπορεί να αναπτυχθεί ισχυρός συναισθηματισμός δεσμός, δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να αποκαταστήσουν πρώιμες τραυματικές εμπειρίες, μέσω αυτής τη θεραπευτικής σχέσης που θα αναπτύξουν με τους αναδόχους.
Τέλος, θέλοντας να αναδείξει το ότι η αναδοχή και η τεκνοθεσίας είναι παιδοκεντρικοί θεσμοί, καθώς και την σημασία του να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των παιδιών, οι τραυματικές εμπειρίες και τα βιώματα τους προκειμένου για την επιτυχή έκβαση των συνδέσεων με οικογένειες υποψήφιων αναδόχων και θετών γονέων, πρόβαλε σχετικό βίντεο ευαισθητοποίησης.
Σημειώνεται ότι στην Διημερίδα απηύθυνε (μέσω βίντεο) χαιρετισμό η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Μιχαηλίδου, η οποία συνοπτικά παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για να την παιδική προστασία. Επίσης, απηύθυνε διαδικτυακά χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας και Πρόεδρος του ΕΣΑνΥ, κ. Σταμάτης.
Στην Διημερίδα συμμετείχαν επίσης η Εισαγγελέας Ιωαννίνων κα Σπυριδούλα Σταυράτη, οι Πρόεδροι 6 Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, εξειδικευμένοι επαγγελματίες των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των δομών φιλοξενίας των ΚΚΠ, κλπ που συνέβαλαν με τη συμμετοχή τους στην πληρέστερη προσέγγιση και κατανόηση των πολυδιάστατων ζητημάτων παιδικής προστασίας, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας και κυρίαρχα στην ανάδειξη της σημασίας της δικτύωσης, του συντονισμού και στην συνεργασίας ως εργαλείο στην υπηρεσία παροχής ποιοτικής εναλλακτικής φροντίδας και εξατομικευμένων υπηρεσιών στα παιδιά και στις οικογένειες.

Πρόγραμμα Διημερίδας δείτε εδώ 1 και 2.

**Η Πρόεδρος του ΚΚΠΠ Ηπείρου κα Τσολάκη και η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ κα Μάνθου

φωτο 2


Εκτύπωση   Email