Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στην διήμερη εκδήλωση για τις «Προκλήσεις και τις καλές πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν σχετικά με την αναδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα»

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ στην διήμερη εκδήλωση για τις «Προκλήσεις και τις καλές πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν σχετικά με την αναδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα»

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργάνωσε στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2021, διήμερη εκδήλωση για τις προκλήσεις και τις καλές πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν σχετικά με την αναδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FA.B! φροντίδα οικογενειακού τύπου για παιδιά μετανάστες-ριες/πρόσφυγες.
Σε αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τη UNICEF, τη ΜΕΤΑδραση, την ARSIS αλλά και επαγγελματίες άλλων χωρών (Ιταλία, Κύπρος, Ισπανία, κλπ), που συνέβαλαν με τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας και σχετικών εργαλείων για την παροχή ποιοτικής εναλλακτικής φροντίδας και εξατομικευμένων υπηρεσιών σε ασυνόδευτους ανήλικους.


Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του ΚΜΟΠ, συμμετείχε στην εκδήλωση με τη κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνικής Λειτουργού ΜSW– Ψυχολόγου & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών ΕΚΚΑ του Φορέα, η οποία από κοινού με την Προϊσταμένη του Τμήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Ελένη Απουσίδου, παρουσίασαν εισήγηση με τίτλο «Αναδοχή στην Ελλάδα: Θεσμικό/Νομικό Πλαίσιο και Πληροφοριακό Σύστημα Anynet», καθώς τα δύο αυτά ζητήματα είναι οι δύο όψεις του ίδιου θέματος.
Ειδικότερα, επικεντρώθηκαν στις αλλαγές που επέφερε ο ν.4538/2018, στις νέες διαδικασίες, στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος www.anynet.gr , το οποίο ουσιαστικά εγκαθιδρύει διαφανείς διαδικασίες, διευκολύνει τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και δίνει την ευκαιρία σε κάθε παιδί, που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ιδρυματική δομή, να συνδεθεί με υποψήφιους γονείς και να ενταχθεί σε μια οικογένεια. Επιπλέον, σημείωσαν την ανάγκη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψήφιους αναδόχους γονείς στην ανάληψη φροντίδας μεγαλύτερων ηλικιακά παιδιών, με τα οποία βεβαίως και μπορεί να αναπτυχθεί ισχυρός συναισθηματισμός δεσμός, δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να αποκαταστήσουν πρώιμες τραυματικές εμπειρίες, μέσω αυτής τη θεραπευτικής σχέσης που θα αναπτύξουν με τους αναδόχους. Τέλος, αναφέρθηκαν στα ζητήματα που επεξεργάστηκε η Ομάδα Εργασίας που σύστησε η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Μιχαηλίδου, με στόχο τον καθορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στο Εθνικό Σύστημα Αναδοχής-Υιοθεσίας.


Εκτύπωση   Email