Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε ημερίδα που διοργάνωσε το Χριστοδούλειο Ίδρυμα παιδικής προστασίας με θέμα: «Αναδοχή και Τεκνοθεσία»

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε ημερίδα που διοργάνωσε το Χριστοδούλειο Ίδρυμα παιδικής προστασίας με θέμα: «Αναδοχή και Τεκνοθεσία»

Το Χριστοδούλειο Ίδρυμα παιδικής προστασίας οργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Αναδοχή και Τεκνοθεσία», στις 18 Νοεμβρίου 2022, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου.
Στόχος της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ώστε να συνδράμει στις προσπάθειες αποϊδρυματοποίησης, εξόδου δηλαδή των παιδιών από τις ιδρυματικές δομές και μετάβασης τους σε ασφαλή οικογενειακά περιβάλλοντα.
Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Χριστοδουλείου Ιδρύματος, συμμετείχε στην ημερίδα με την κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργό ΜSW– Ψυχολόγο & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών του Φορέα, η οποία παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Αποϊδρυματοποίηση - το δικαίωμα των παιδιών στην οικογενειακή ζωή. Επιτεύγματα και δυσκολίες της τριετούς εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου της αναδοχής & της τεκνοθεσίας».


Ειδικότερα, η κα Μάνθου, συγχαίροντας τον Πρόεδρο του ιδρύματος, κ. Χριστοφοράκη, καθώς και τους εργαζόμενους για την οργάνωση της ημερίδας, τόνισε ότι οι εν λόγω δράσεις, όταν μάλιστα διοργανώνονται από ιδρυματικές δομές, αποτελούν την έμπρακτη αναγνώριση εκ μέρους των ίδιων των δομών ότι η ιδρυματική διαβίωση, παρά τις όποιες προσπάθειες των εργαζομένων, δεν είναι η ενδεδειγμένη μορφή φροντίδας για τα παιδιά, καθώς επιβαρύνει σημαντικά την ανάπτυξή τους. Το κάλεσμα δε εκ μέρους των δομών, για συμβολή των τοπικών κοινωνιών στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών, αποτελεί επίσης την έμπρακτη αναγνώριση για την αναγκαιότητα αλλαγής του ιδρυματικού μοντέλου παιδικής προστασίας στην χώρα μας.
Επιπλέον, η κα Μάνθου στην εισήγησή της επικεντρώθηκε στις αλλαγές που επέφερε ο ν.4538/2018, στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος www.anynet.gr, το οποίο ουσιαστικά εγκαθιδρύει διαφανείς διαδικασίες, δίνει την ευκαιρία σε κάθε παιδί, που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ιδρυματική δομή, να συνδεθεί με υποψήφιους γονείς και να ενταχθεί σε μια οικογένεια. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε σε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις σημαντικές επιβαρύνσεις που επιφέρει στην συνολική ανάπτυξη των παιδιών η ιδρυματική και δη, η μακρόχρονη ιδρυματική διαβίωση, καθώς και στον αντίποδα, στις ευεργετικές συνέπειες που έχει η έγκαιρη παρέμβαση και τοποθέτηση των παιδιών σε οικογένειες.
Παρουσίασε συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα ως προς την πρόοδο της αποϊδρυματοποίησης στην χώρα μας, σημειώνοντας παράλληλα τις δυσκολίες, τα εμπόδια και ενίοτε τα προσκόμματα που κάποια ιδρύματα επιχειρούν να δημιουργήσουν. Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις αντίστασης των Δομών να συνδράμουν στην οικογενειακή αποκατάσταση των ανηλίκων. Ακόμη η κα Μάνθου παρουσίασε τα στοιχεία των τελεσίδικων αποφάσεων τεκνοθεσιών για το έτος 2021, βάση των οποίων διαπιστώνεται ότι οι κρατικές δομές αποκατέστησαν μέσω της τεκνοθεσίας τριπλάσιο αριθμό παιδιών, σε αντίθεση με τις ΝΠΙΔ Δομές, παρότι οι δεύτερες είναι υπερπληθέστερες. Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα περαιτέρω συντονισμού, διαμόρφωσης πρωτοκόλλων, διαρκούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών, στελέχωσης, οργάνωσης περισσότερων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο, ειδικότερα για την αναδοχή, κλπ.
Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης με εισήγησή τους:
• η κα Μαρία Τζεράν, κοινωνική λειτουργός- Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, η οποία επικεντρώθηκε στις αλλαγές που επέφερε ο ν.4538/2018 στην υλοποίηση των αναδοχών και τεκνοθεσιών στην χώρα μας, στις νέες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων υποψηφίων γονέων, στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος www.anynet.gr με την ύπαρξη αλληλοσυνδεόμενων μητρώων, κλπ
• η κα Χριστίνα Παπουτσιδάκη, δικηγόρος του Χριστοδουλείου Ιδρύματος η οποία ανέλυσε τις διαδικασίες του νέου θεσμικού πλαισίου των αναδοχών και τεκνοθεσιών στην χώρα μας, και
υποψήφια θετή γονέας, η οποία αναφέρθηκε στις αγωνίες κατά την πορεία υποβολής αίτησης για τεκνοθεσία, και κύρια κατά την περίοδο γνωριμίας με το παιδί (με το οποίο συνδέθηκε), κατά την περίοδο της εγκατάστασης του παιδιού στο σπίτι και ενσωμάτωσης στην οικογένεια. Σημείωσε ότι λόγω ηλικίας (ούσα η ίδια και ο σύζυγός της 40 ετών) εξ αρχής είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ανάληψη φροντίδας μεγαλύτερου παιδιού και το παιδί που συνδέθηκαν είναι 9 ετών. Αναφέρθηκε στα μαθησιακά ελλείματα, στην έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, στα συμπεριφορικά ξεσπάσματα και τις αντιδράσεις του παιδιού κατά το πρώτο διάστημα διαβίωσης στην οικογένεια («ήταν ένα αγρίμι») και στο πως με την προσοχή και την φροντίδα, την σταθερή διαβεβαίωση των γονέων για την άνευ όρων αγάπη τους προς το παιδί, το παιδί μπόρεσε να ανατάξει τα όποια ελλείμματα και τις δυσκολίες, τονίζοντας ότι «σήμερα είναι ένα άλλο παιδί, που μας αγαπάει και το αγαπάμε».
Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ντινιακός, ο οποίος αναφέρθηκε στην σημασία υλοποίησης δράσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων, με στόχο την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών. Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Χριστοδουλείου Ιδρύματος κ. Χριστοφοράκης.

2

**Η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ κα Μάνθου στο πάνελ των εισηγητών της ημερίδας.


Εκτύπωση   Email