Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε Ημερίδα με θέμα «Αναπληρώνοντας τη φυσική οικογένεια μέσω του θεσμού της Αναδοχής»  του Κέντρου Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ναυπακτίας

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε Ημερίδα με θέμα «Αναπληρώνοντας τη φυσική οικογένεια μέσω του θεσμού της Αναδοχής» του Κέντρου Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ναυπακτίας

Την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ναυπακτία», με επιτυχία η ημερίδα του Κέντρου Κοινότητας - Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ναυπακτίας, με θέμα «Αναπληρώνοντας τη φυσική οικογένεια μέσω του θεσμού της Αναδοχής». Στόχος της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τον θεσμό της αναδοχής, ως εναλλακτική μορφή οικογενειακής φροντίδας των παιδιών.

Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Κέντρου, συμμετείχε στην ημερίδα με τη κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργό ΜSW– Ψυχολόγο & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών του Φορέα, η οποία παρουσίασε στην ημερίδα, εισήγηση με τίτλο «Αποϊδρυματοποίηση-Αναδοχή: Το δικαίωμα του παιδιού στην οικογενειακή ζωή».


Ειδικότερα, η κα Μάνθου, στην εισήγησή της, συγχαίροντας τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, την Προϊσταμένη και τον Διευθυντή, καθώς και τις τοπικές αρχές για πρωτοβουλία και την οργάνωση της ημερίδας, τόνισε αρχικά την σημασία της πραγματοποίησης τέτοιων εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο, καθώς δίνουν την ευκαιρία ευαισθητοποίησης της τοπικών κοινωνιών και των επαγγελματιών και προσέλκυσης νέων υποψήφιων αναδόχων γονέων. Επιπλέον η κα Μάνθου, στην εισήγησή της, επικεντρώθηκε στις αλλαγές που επέφερε ο ν.4538/2018 στην υλοποίηση των αναδοχών και τεκνοθεσιών στην χώρα μας, μέσω και του πληροφοριακού συστήματος www.anynet.gr. Αναφέρθηκε σε ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τις σημαντικές επιβαρύνσεις που επιφέρει στην συνολική ανάπτυξη των παιδιών η ιδρυματική και δη η μακρόχρονη ιδρυματική διαβίωση, καθώς και στον αντίποδα, στις ευεργετικές συνέπειες που έχει η έγκαιρη παρέμβαση και τοποθέτηση των παιδιών σε οικογένειες. Παρουσίασε συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα ως προς την πρόοδο της αποϊδρυματοποίησης στην χώρα μας και τον αριθμό των παιδιών που πλέον έχουν εγκαταλείψει το ίδρυμα και ζούνε σε οικογένειες, σημειώνοντας παράλληλα τις δυσκολίες, τα εμπόδια και ενίοτε τα προσκόμματα που κάποιοι φορείς επιχειρούν να δημιουργήσουν. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα περαιτέρω συντονισμού, διαμόρφωσης πρωτοκόλλων, διαρκούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών, στελέχωσης, κλπ.

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις:
• η κα Βασιλική Κονίδα, κοινωνική λειτουργός, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία στην εισήγησή της επικεντρώθηκε στους λόγους και στις συνθήκες που δύνανται να οδηγήσουν στην απομάκρυνση, για λόγους προστασίας, ενός παιδιού από την βιολογική του οικογένεια.
• η κα Έλλη Μπέτση, κοινωνική λειτουργός, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4538/2018 στην υλοποίηση των αναδοχών και τεκνοθεσιών στην χώρα μας, στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων γονέων στο www.anynet.gr, στα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις, στην διαδικασία της κοινωνικής έρευνας, των συνδέσεων παιδιών και υποψηφίων γονέων, κλπ.
• η κα Άντζυ Φλογερά, ανάδοχη γονέας, η οποία αναφέρθηκε στις αγωνίες κατά την πορεία υποβολής αίτησης για αναδοχή, στο ότι αποτέλεσε επιλογή όλης της οικογένειας (συζύγου, βιολογικών τέκνων τους), η σύμφωνη και θετική στάση στην ανάληψη φροντίδας ενός παιδιού με αναπηρία, στις αγωνίες τους κατά την περίοδο γνωριμίας με το παιδί, κατά την περίοδο της εγκατάστασης του παιδιού στο σπίτι και ενσωμάτωσης στην οικογένεια. Επίσης, αναφέρθηκε στα μαθησιακά ελλείματα, στην έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, στις συμπεριφορικές αντιδράσεις του παιδιού κατά το πρώτο διάστημα διαβίωσης στην οικογένεια και στο πως με την προσοχή, την φροντίδα, την σταθερή διαβεβαίωση όλων για την άνευ όρων αγάπη τους προς το παιδί, και βεβαίως με την δική τους στήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες, το παιδί μπόρεσε να ανατάξει τα όποια ελλείμματα και τις δυσκολίες και να αναπτύξει ισχυρό συναισθηματικό δεσμό μαζί τους.

2


Εκτύπωση   Email