Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε εκπαιδευτική συνάντηση με υποψήφιους θετούς γονείς (ΥΘΓ) που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε εκπαιδευτική συνάντηση με υποψήφιους θετούς γονείς (ΥΘΓ) που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου

Την Δευτέρα 17/06/2024 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η ημέρα της επιμόρφωσης των υποψήφιων θετών γονέων, στο σχετικό πρόγραμμα που διοργάνωσε με εξαιρετικό τρόπο η Περιφέρεια Ηπείρου στα Ιωάννινα.

perifereia

**Η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ κα Μάνθου με την Διευθύντρια και κοινωνική λειτουργό της ΠΕ Ηπείρου κα Καμπούρη, την κοινωνική λειτουργό κα Καλαμπόκη, κατά την προετοιμασία της συνάντησης με ΥΘΓ.

Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της ΠΕ Ηπείρου, συμμετείχε στην εκπαιδευτική των ΥΘΓ με τη κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργό ΜSW– Ψυχολόγο & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών του Φορέα.
Ειδικότερα, η κα Μάνθου στην εισήγησή της, πραγματεύτηκε ζητήματα όπως: «Ο χάρτης των δικαιωμάτων του παιδιού. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων. Προσωπικά κίνητρα και προσδοκίες των υποψήφιων θετών γονέων. Στάσεις, αντιλήψεις σε σχέση με το θεσμό της υιοθεσίας και την ανατροφή των παιδιών» αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις των επαγγελματιών για τον τρόπο παρέμβασης σε μια οικογένεια, όπου τα παιδιά δεν φροντίζονται επαρκώς, το δικαίωμα των παιδιών στην οικογενειακή αποκατάσταση, εξήγησε την διαδικασία των ηλεκτρονικών προτάσεων σύνδεσης, τόνισε την αναγκαιότητα της προσεκτικής προοδευτικής εξέλιξης μιας σύνδεσης, την εξάρτηση του χρόνου μιας πρότασης από σειρά παραμέτρων όπως οι επιθυμίες των ΥΘΓ, τα χαρακτηριστικά των παιδιών στις Μονάδες, κλπ. Επίσης, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και συζήτηση, με σκοπό να διευκολυνθούν οι ΥΘΓ στην προσωπική τους αναζήτηση-ενδοσκόπηση και αναστοχασμό, κατά την διαδρομή τους για την τεκνοθεσία ενός παιδιού, επεξεργάστηκε ζητήματα προσδοκιών και κινήτρων για την τεκνοθεσία, καθώς και θέματα αντιλήψεων ως προς την ανατροφή των παιδιών, κλπ.


perifereia4
**Η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ κα Μάνθου με την Διευθύντρια και κοινωνική λειτουργό της ΠΕ Ηπείρου κα Καμπούρη και την κοινωνική λειτουργό κα Καλαμπόκη μετά την λήξη της συνάντησης με ΥΘΓ.

 

 


Εκτύπωση   Email