Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε εκπαιδευτική συνάντηση με επαγγελματίες προνοιακών δομών που διοργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Πέλλας- Ν.Μ. Γιαννιτσών, 30/05/2024

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε εκπαιδευτική συνάντηση με επαγγελματίες προνοιακών δομών που διοργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Πέλλας- Ν.Μ. Γιαννιτσών, 30/05/2024

Την Πέμπτη 30/05/2024 ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας - Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών εκπαιδευτική συνάντηση κοινωνικών λειτουργών (ΚΛ) των προνοιακών δομών των Δήμων της περιφέρειας Πέλλας και όμορων Δήμων (Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κέντρων Κοινότητας, Περιφερειών, Νοσοκομειακών Μονάδων, κλπ) που διοργάνωσε με εξαιρετικό τρόπο η ΚΥ του Γ.Ν.Πέλλας - Ν.Μ. Γιαννιτσών και ειδικότερα η ΚΛ κα Ταμάρα Κερμανίδου.
photo1
**Η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ κα Μάνθου με την κα Κερμανίδου-διοργανώτρια της συνάντησης

Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Πέλλας-Νοσοκομειακή Μονάδα (Ν.Μ.) Γιαννιτσών συμμετείχε στην εκπαιδευτική συνάντηση με τη κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργό ΜSW– Ψυχολόγο & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών του Φορέα.
Ειδικότερα, η κα Μάνθου ως κεντρική εκπαιδεύτρια, ανέλυσε εισηγήσεις με τίτλο: «1. Πολιτικές αποϊδρυματοποίησης στην χώρα: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναδοχή & τεκνοθεσία. Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος anynet, 2. Διαδικασίες επείγουσας αναδοχής. Ο ρόλος των πρωτοβάθμιων κοινωνικών υπηρεσιών & των ΚΥ των νοσοκομείων- Συντονισμός Δικτύου παιδικής προστασίας-Στόχος: αποϊδρυματοποίηση» και επεξεργάστηκε τα ανωτέρω ζητήματα μέσα από συζήτηση, ασκήσεις, κλπ.

photo2
**Η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ κα Μάνθου στην εισήγησή της

Η κα Μάνθου στις εισηγήσεις της έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη της αναδοχής ως εργαλείο αποϊδρυματοποίησης και αποτροπής των δυσμενών συνεπειών της ιδρυματικής διαβίωσης στην ανάπτυξη των παιδιών, στις διαδικασίες άμεσης-επείγουσας αναδοχής, και τόνισε την αναγκαιότητα σύμπραξης όλων των φορέων (ΚΥ Δήμων, ΠΕ, Νοσοκομείων, Κέντρων Κοινότητας, κλπ) και συγκρότησης ενός τοπικού δικτύου συνεργασίας για την προώθηση του θεσμού με δράσεις όπως πχ εκπαιδεύσεις επαγγελματιών στην παιδική προστασία, διαμόρφωση πρωτοκόλλου ενεργειών, διανομή φυλλαδίου αναδοχής μέσω των λογαριασμών κοινής ωφελείας, στοχευμένες ομιλίες σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, κλπ.
Τις εργασίες της εκπαιδευτικής συνάντησης χαιρέτησε ο Αν. Διοικητής του Νοσοκομείου Πέλλας- Μονάδα Γιαννιτσών, κ. Βαγγέλης Λόγγος
photo3
**ο Αν. Διοικητής του Νοσοκομείου Πέλλας- Μονάδα Γιαννιτσών, κ. Βαγγέλης Λόγγος κατά τον χαιρετισμό της εκπαιδευτικής συνάντησης

 

 


Εκτύπωση   Email