Στοιχεία για τις τεκνοθεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά το έτος 2022

Στοιχεία για τις τεκνοθεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά το έτος 2022

Το Ε.Κ.Κ.Α. έχοντας θεσμική αρμοδιότητα τήρησης του Εθνικού Μητρώου Υιοθεσιών, συγκέντρωσε και φέτος από τα Πρωτοδικεία της χώρας, τα στοιχεία των τεκνοθεσιών που τελεσιδίκησαν στην χώρα κατά το 2022.
Η εν λόγω αποστολή των στοιχείων σημειώνεται ότι γίνεται κατά το 1ο εξάμηνο του έτους και αφορά τις τεκνοθεσίες που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος. Για παράδειγμα το 1ο εξάμηνο του 2023, αποστέλλονται στο ΕΚΚΑ τα στοιχεία για τις τεκνοθεσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2022.

Μετά την συλλογή των στοιχείων, το ΕΚΚΑ έκανε παράλληλη επεξεργασία αυτών, με τα στοιχεία των τεκνοθεσιών ανηλίκων (δεν υποβάλλονται στο ΠΣ αιτήσεις τεκνοθεσίας ενηλίκων) που είναι καταχωρημένα στο www.anynet.gr και δύναται, για 2η φορά στην χώρα μας, να καταγράψει αριθμητικά δεδομένα και για επιπλέον παραμέτρους των υλοποιημένων τεκνοθεσιών, όπως για παράδειγμα ο τύπος/είδος της τεκνοθεσίας, η ιθαγένεια των τεκθοθετημένων ατόμων, καθώς επίσης και στοιχεία για τους θετούς γονείς, όπως πχ η ηλικία, η ιθαγένεια, η εκπαιδευτική βαθμίδα.

Κατά το 2022 λοιπόν, εκδόθηκαν 242 αποφάσεις τεκνοθεσιών, εκ των οποίων οι 25 αφορούσαν σε τεκνοθεσίες αδελφών (2 ή και 3), συνεπώς ο συνολικός αριθμός των τεκνοθετηθέντων ατόμων κατά το 2022, είναι 274. Σημειώνεται ότι οι 242 αποφάσεις (274 άτομα) εκδόθηκαν από 36 πρωτοδικεία, καθώς σε 27 πρωτοδικεία δεν εκδόθηκε καμία απόφαση τεκνοθεσίας.

Μέσω τελεσίδικης απόφασης τεκνοθεσίας, κατά το 2022 αποκαταστάθηκαν 111 παιδιά που πριν διαβιούσαν σε ιδρυματικό περιβάλλον.
Και κατά το 2022, οι 20 ΝΠΔΔ δομές τυπικής ανάπτυξης (καθώς εκεί διέμεναν πριν τα 77 ανήλικα που τεκνοθετήθηκαν), υπερτερούν στις τεκνοθεσίες έναντι των 55 ΝΠΙΔ δομών (34 ανήλικοι) που ήταν σε λειτουργία το 2022.

Για να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία των τεκνοθεσιών 2022 πατήστε εδώ.


Εκτύπωση   Email