Στην Ηγουμενίτσα η Ομάδα Διαχείρισης ΕΜΑ του ΕΚΚΑ

Στην Ηγουμενίτσα η Ομάδα Διαχείρισης ΕΜΑ του ΕΚΚΑ

Στην Ηγουμενίτσα βρέθηκε στις 11/04/2022 η ομάδα διαχείρισης του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (ΕΜΑ) στο ΕΚΚΑ για να συναντήσει εκπροσώπους - επαγγελματίες στο πεδίο - Φορέων που είναι ενταγμένοι στον ΕΜΑ.
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Αστυνομικοί, Λιμενικοί, Γιατροί βρέθηκαν μαζί για να επιβεβαιώσουν την ανάγκη της διεπιστημονικης και διατομεακής συνεργασίας στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.
Το ΕΚΚΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον Δήμο Ηγουμενίτσας για τη συμβολή του στη διοργάνωση της συνάντησης αυτής. Η ομάδα θα συνεχίσει τις συναντήσεις σε Ιωάννινα (12 & 13/4) και Άρτα (14/4), οι οποίες υλοποιούνται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας - Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.

Ηγουμενίτσα_11_4_2022_6.jpg

 Ηγουμενίτσα 11 4 2022 5


Εκτύπωση   Email