Ομάδα Διαχείρισης ΕΜΑ του Ε.Κ.Κ.Α. στην Άρτα - 14/04/2022

Ομάδα Διαχείρισης ΕΜΑ του Ε.Κ.Κ.Α. στην Άρτα - 14/04/2022

Στην Άρτα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14/04/2022, συνάντηση για τον Εθνικό Μηχανισμό αναφοράς για την Προστασία θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων – ΕΜΑ, με όλους τους συνεργαζόμενους Φορείς της ευρύτερης περιοχής της Άρτας κα Πρέβεζας.
«Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που επιβεβαιώνει την ανάγκη των επαγγελματιών στο πεδίο να συναντιούνται κα να ανταλλάσσουν εμπειρίες κα απόψεις», αναφέρει η Έλενα Μουλού, υπεύθυνη για τη διοργάνωση αυτών των συναντήσεων στο ΕΚΚΑ. «Είχαμε και την ευκαιρία να μοιράσουμε το Εγχειρίδιο του ΕΜΑ, που για το ΕΚΚΑ αλλά και για το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Υπ. Εξ.) είναι ένα σημαντικό παραδοτέο προς τους Φορείς του ΕΜΑ».
(Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στο site του ΕΚΚΑ)

#NRM_Greece


Εκτύπωση   Email