Γίνε ανάδοχος.

Γίνε ανάδοχος.

Η αναδοχή είναι θεσμικό μέσο για την αποϊδρυματοποίηση, για περισσότερες πληροφορίες: https://paidi.gov.gr/anadoxi/


Εκτύπωση   Email