3η ευρωπαϊκή τηλεδιάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά

3η ευρωπαϊκή τηλεδιάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα Πέμπτη 27/01/2022, η 3η ευρωπαϊκή τηλεδιάσκεψη των 27 Εθνικών Συντονιστών για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά. Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων ώστε να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκπόνηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τα Παιδιά.

Από πλευράς Ε.Κ.Κ.Α., που είναι ο Εθνικός Συντονιστής της χώρας μας, παρουσιάστηκαν αφενός οι δυσκολίες του όλου εγχειρήματος (συλλογή στοιχείων, συγκρότηση Δικτύου κ.λπ.) και αφετέρου η δουλειά που έχει γίνει το πρόσφατο διάστημα (συνεργασίες με εκπροσώπους Κοινωνίας Πολιτών, με εκπροσώπους των παιδιών κ.λπ.). Εκ μέρους του Ε.Κ.Κ.Α. συμμετείχαν η Πρόεδρος Δρ. Α. Αναγνώστου - Δεδούλη, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και επιστημονικοί συνεργάτες.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης πρέπει να ολοκληρωθεί και να αποσταλεί μέχρι τις 15 Μαρτίου. Στη συνέχεια η αρμοδιότητα του Ε.Κ.Κ.Α. θα είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του χρήσιμου και αναγκαίου έργου σε βάθος δεκαετίας.

 

3η ευρ τηλ 27 1


Εκτύπωση   Email