Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς - Συνοπτικός Οδηγός Ενδείξεων

Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς - Συνοπτικός Οδηγός Ενδείξεων

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημοσίευσε συνοπτικές οδηγίες προς τους/τις επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην υποδοχή των προσφύγων από την Ουκρανία, για τον εντοπισμό ενδείξεων στρατολόγησης ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους αλλά και, για τη λήψη προληπτικών μέτρων.

Ο Συνοπτικός Οδηγός Ενδείξεων είναι διαθέσιμος στην ελληνική γλώσσα στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.Α. 👉  εδώ  

Διαθέσιμο και στην αγγλική γλώσσα 👉 εδώ 


Εκτύπωση   Email