Ερωτηματολόγια  στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά

Ερωτηματολόγια στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά

Το μέλλον κάθε χώρας είναι τα παιδιά. Για το λόγο αυτό κάθε χώρα οφείλει να εξασφαλίζει σε όλα τα παιδιά ίσες δυνατότητες και αποτελεσματική πρόσβαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της προσχολικής αγωγής και φροντίδας, της κατάλληλης στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης, της υγιεινής διατροφής.


Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΚΚΑ, ως Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά, προχωρά στην εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τα προβλήματα όλων των παιδιών σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, ιδιαιτέρως δε αυτών με αυξημένη ευαλωτότητα, όπως παιδιά με αναπηρίες, Ρομά, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, μονογονεϊκών οικογενειών κλπ.
Στην προσπάθεια μας αυτή η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ είναι βασικός συνδιαμορφωτής του Σχεδίου Δράσης, για αυτό σας ΚΑΛΟΥΜΕ να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας και να συμπληρώσετε το 1ο ερωτηματολόγιο (παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών)

Η ΦΩΝΗ των γονέων, ενηλίκων, ΜΚΟ και διαφόρων άλλων φορέων είναι σημαντικό να ακουστεί.
Για αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε και το 2ο ερωτηματολόγιο 

Η συμπλήρωση, αν είναι δυνατόν, να γίνει έως τέλος Μαρτίου 2022.


Εκτύπωση   Email