Επίσκεψη στην αποθήκη της Οικοτεχνίας του Ε.Κ.Κ.Α.

Επίσκεψη στην αποθήκη της Οικοτεχνίας του Ε.Κ.Κ.Α.

Σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2021 η Πρόεδρος Δρ. Α. Αναγνώστου - Δεδούλη και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α., ο Αντιπρόεδρος  Α. Κεντικελένης, τα μέλη Μ. Χριστοπούλου, Γ. Καρούντζος και ο κ. Σ. Καλύβας, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, εμπειρογνώμων στην ελληνική ιστορία και παράδοση, επισκέφτηκαν την αποθήκη του Ε.Κ.Κ.Α. όπου φυλάσσονται μεγάλης αξίας παραδοσιακά προϊόντα Οικοτεχνίας, στα πλαίσια αξιοποίησής τους (πώληση, εκθέσεις, δωρεές κ.λπ.).
Δόθηκε η ευκαιρία στα στελέχη του Ε.Κ.Κ.Α. να παρουσιάσουν τις εργασίες συντήρησης των καλλιτεχνικών ειδών που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες.

αποθήκη3αποθήκη4αποθήκη59 12 2021 139 12 2021 79 12 2021 12


Εκτύπωση   Email