Συνάντηση εργασίας για την παιδική προστασία και ενδοοικογενειακή βία

Συνάντηση εργασίας για την παιδική προστασία και ενδοοικογενειακή βία

εκκα1

Στελέχη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμμετείχαν σε δια ζώσης συνάντηση εργασίας, του Κέντρου Κοινότητας Σερβίων Κοζάνης, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, μετά από πρόσκληση του Κέντρου Κοινότητας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τα στελέχη της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης, του τμήματος Ξενώνα & ΚΚΣ Φοίνικα, η κα Κουτμερίδου Κυριακή, κοινωνική λειτουργός και η ψυχολόγος – κοινωνική λειτουργός κα Σαμαρά Μαριάνθη, παρουσίασαν εισήγηση η οποία επικεντρώθηκε στους παρακάτω άξονες:

 Πλαίσιο λειτουργίας του ΕΚΚΑ - Παρεχόμενες Υπηρεσίες,
 Δικαιώματα του παιδιού και παιδική προστασία
 Τύποι και μορφές βίας σε ανηλίκους
 Μέτρα προστασίας ανηλίκων από τη βία
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη θυμάτων & δραστών ενδοοικογενειακής βίας

εσπα μακεδονια

                                                                      Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
                                                                                                               (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 

Συνάντηση εργασίας Θεσσαλ1Συνάντηση εργασίας Θεσσαλ2


Εκτύπωση   Email