Εκπαιδεύσεις Ε.Κ.Κ.Α. για τον ΕΜΑ 2019-2021

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες κρατικών και μη κυβερνητικών Φορέων με σκοπό την προώθηση της διατομεακής συνεργασίας προς τον σκοπό της προστασίας των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους.

#EndHumanTrafficking

#WorkingTogether

#NRM_Greece


Εκτύπωση   Email