Εκπαιδευτική συνάντηση

Εκπαιδευτική συνάντηση

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου (12:00-16:00), στο πλαίσιο του έργου "Προκαθορισμένη πράξη 4-Βελτίωση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εθνικής γραμμής παιδικής Προστασίας", του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021) και του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης», πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική συνάντηση των νεοδιόριστων υπαλλήλων ΙΔΟΧ που στελεχώνουν το εν λόγω έργο με στελέχη της οργάνωσης "Κλίμακα", στα κεντρικά γραφεία του φορέα.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Κλίμακας, τις ψυχιάτρους κ. Λαρίσα Μασκό και κ. Μαρία Βάγια, οι οποίες παρουσίασαν εισηγήσεις με θέμα: "Διαπολιτισμική Ψυχιατρική και Προσφυγικός Πληθυσμός" και "Διαχείριση περιστατικών με αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές" αντίστοιχα.


Εκτύπωση   Email