Εκπαιδευτικές συναντήσεις ΕΜΑ

Εκπαιδευτικές συναντήσεις ΕΜΑ

Εκπαιδευτικές συναντήσεις με τα σημεία επαφής του ΕΜΑ σε Μονάδες Υγείας.

Το Ε.Κ.Κ.Α., ως Φορέας που διαχειρίζεται τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΕΜΑ), πραγματοποίησε εκπαιδευτικές συναντήσεις με τα σημεία επαφής του ΕΜΑ σε Μονάδες Υγείας της 1ης, 2ης και 5ης ΥΠΕ στις 17, 23, 29 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2021.
Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις κάλυψαν θεματικές όπως τον ορισμό της εμπορίας ανθρώπων, τις ενδείξεις που μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση ενός πιθανού θύματος εμπορίας σε Μονάδες Υγείας, τις προτυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας του ΕΜΑ, όπως έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τον Τομέα της Υγείας και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων – κρατικών και μη κυβερνητικών – που έχουν ενταχθεί στον ΕΜΑ.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα στελέχη των μονάδων υγείας για τη συμμετοχή τους και τη συνεισφορά τους στη συζήτηση. Ευελπιστούμε στη συνέχιση της συνεργασίας για την επίτευξη του κοινού στόχου μας, της ολιστικής προστασίας των θυμάτων εμπορίας που εντοπίζονται στη χώρα μας.

 


Εκτύπωση   Email