Εκπαίδευση στελεχών ΥΠΕΚΥΠ στη χρήση του Π.Σ.Π.Α.

Εκπαίδευση στελεχών ΥΠΕΚΥΠ στη χρήση του Π.Σ.Π.Α.

Το ΕΚΚΑ πραγματοποιεί διήμερη εκπαίδευση (17-18/10/2022) των στελεχών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,  στην κεντρική υπηρεσία, για τη λειτουργία του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Σ.Π.Α.) 

Με το νέο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.Π.Α.), που αναμένεται να λειτουργήσει αρχές του επόμενου έτους, αφενός οι φορείς θα διαχειρίζονται και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις πιστοποίησής τους και αφετέρου οι αρμόδιες υπηρεσίες, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, οι Περιφέρειες και το Ε.Κ.Κ.Α., θα συνδέονται και θα διαλειτουργούν για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της πιστοποίησης (έλεγχος, αξιολόγηση, έκδοση απόφασης).

 ΠΙΣΠΑ 17 10 2022 6


Εκτύπωση   Email