Εκδήλωση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, 15/02/2024

Εκδήλωση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, 15/02/2024

Χάρη σε μία σημαντική πρωτοβουλία της Διοικήτριας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, κας Β. Λαμπροπούλου, αρχίζει η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος, με στόχο την επιμόρφωση υπαλλήλων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους πολίτες.

Την εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας με κωφά και βαρήκοα άτομα, που πραγματοποιήθηκε, στις 15 Φεβρουαρίου 2024, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αθηνών (ΓΑΔΑ), τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Σ. Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Π. Πύρρος, καθώς και η Πρόεδρος του Ε.Κ.Κ.Α. Δρ. Α. Αναγνώστου - Δεδούλη.


Εκτύπωση   Email