Ευχαριστήριες επιστολές πολιτών προς το ΕΚΚΑ!

Ευχαριστήριες επιστολές πολιτών προς το ΕΚΚΑ!

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα το Τμήμα Αναδοχών-Υιοθεσιών, έχοντας εκ της νομοθεσίας (ν. 4538/2018) την ευθύνη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) www.anynet.gr και των Εθνικών Μητρώων που τηρούνται σε αυτό (Ανηλίκων, Υποψηφίων Αναδόχων & Θετών Γονέων, Αναδοχών, Υιοθεσιών), στα τέσσερα και πλέον χρόνια λειτουργίας του ΠΣ επικοινωνεί καθημερινά με επαγγελματίες αρμοδίων φορέων και με πολίτες, παρέχοντας αυθημερόν απαντήσεις στα ερωτήματά τους και στα αιτήματά τους.

Ενδεικτικά, μόνο κατά την τριετία 2020-2023 το ΕΚΚΑ παρείχε πληροφορίες, διευκρινίσεις και συμβουλευτική στήριξη σε περισσότερες από 30.598 τηλεφωνικές & 14.853 ηλεκτρονικές συνεργασίες με φορείς και 2013 επικοινωνίες με πολίτες.

Η προσπάθεια του ΕΚΚΑ να ανταποκρίνεται με αμεσότητα και πληρότητα στις ανάγκες επαγγελματιών και πολιτών, κατανοώντας τις αγωνίες τους, επιβραβεύεται καθημερινά από τους εξυπηρετούμενους, με πολυάριθμα ευχαριστήρια που λαμβάνει για τις υπηρεσίες τους, όπως ενδεικτικά παρατίθενται τα ακόλουθα:

PHOTO AITISI EPIDOMATOS

 

PHOTO STATUS YIOTHESIAS

Το ΕΚΚΑ εκφράζει τις ευχαριστίες του στους επαγγελματίες και στους πολίτες για την αναγνώριση του έργου του και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να είναι πάντα δίπλα στο πλευρό επαγγελματιών και πολιτών, στην συνολική προσπάθεια που κάνει η ελληνική κοινωνία και πολιτεία για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών και την προάσπιση του δικαιώματός τους να μεγαλώνουν σε οικογένειες.

Ευχαριστούμε πολύ!


Εκτύπωση   Email