ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ υπ. αρ. 41

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ υπ. αρ. 41

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ. αρ. 41 (Αρ. Φύλλου 103) στις 23 Ιουνίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση του π.δ. 22/2006 "Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)" (Α' 18).


Να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα που εγκρίνεται στο χώρο της Πρόνοιας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η αναμονή κράτησε έξι ολόκληρα χρόνια ωσότου φθάσουμε στο σημερινό ευχάριστο αποτέλεσμα.
Η συμβολή της Προέδρου του Ε.Κ.Κ.Α., Δρ. Α. Αναγνώστου - Δεδούλη κρίνεται αντικειμενικά καθοριστική.
Ανάμεσα στις σημαντικότερες τροποποιήσεις είναι:

α) η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης στο Ε.Κ.Κ.Α., με πρώτο Γενικό Διευθυντή τον κοινωνιολόγο Γ. Χανδάνο, ο οποίος θα διαχειριστεί κρίσιμα έργα όπως:

  • η Πιστοποίηση ΝΠΙΔ-ΜΚΟ,
  • ο εκσυγχρονισμός Τηλεφωνικών Γραμμών,
  • η ψηφιακή αναβάθμιση των λειτουργιών και πλατφορμών του φορέα, όπως οι πλατφόρμες "e- pronoia για τον πολίτη", "Ενίσχυση Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων" (ΕΜΑ),
  • η ολοκλήρωση του έργου Εκπροσώπησης - Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων,
  • τα Μητρώα Παιδικής Προστασίας,
  • η επείγουσα αξιοποίηση των έργων τέχνης της Οικοτεχνίας
  • η ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών του φορέα.

β)  η δημιουργία Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας με τα αντίστοιχα Μητρώα υιοθεσιών αναδοχών.

Εν κατακλείδι, ευελπιστούμε ότι το Ε.Κ.Κ.Α. έχει όλες τις προϋποθέσεις για να εισέλθει σε μία νέα δημιουργική εποχή αν βέβαια ενισχυθεί με το κατάλληλο προσωπικό. 


Εκτύπωση   Email