ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοιχτή Πρόσκληση Εθελοντισμού στο Ε.Κ.Κ.Α.

Το Ε.Κ.Κ.Α. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προσκαλεί εθελοντές πτυχιούχους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, που θα ήθελαν να εργαστούν για την υπηρεσία μας, να υποβάλλουν αίτηση παροχής εθελοντικού έργου. Οι εθελοντές θα αξιοποιηθούν στην ενίσχυση του Τμήματος Αξιολόγησης Έργου και συγκεκριμένα στις ενέργειες προετοιμασίας και διεκπεραίωσης της αξιολόγησης φορέων κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Από την προσφορά εθελοντικού έργου στον τομέα αυτό θα αποκομίσουν πολύτιμη εμπειρία και εξάσκηση σε αρμοδιότητες και εργασίες που ασκούνται από κοινωνικούς επιστήμονες. Για την εργασία τους αυτή θα τους παρασχεθεί Βεβαίωση Παροχής Εθελοντικού Έργου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 213 2039710 και 213 2039729.


Εκτύπωση   Email