Ανάρτηση του ΕΣΔ για την "Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το παιδί" στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.

Ανάρτηση του ΕΣΔ για την "Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το παιδί" στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en έχει αναρτηθεί από την Παρασκευή 23/9/2022 το ελληνικό «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί», που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ως Εθνικό Συντονιστή για την Εγγύηση για το Παιδί και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


Εκτύπωση   Email