8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων

8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων

Διαβάστε στο 8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων:
1. Ετήσια Έκθεση ΕΜΑ για το 2021
2. Προσφυγική Κρίση στην Ουκρανία - Μέτρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EMA - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

https://www.canva.com/design/DAFCGTEEBN8/Zg-VudjWvFuN1dvTnYkNAw/view?utm_content=DAFCGTEEBN8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent


Εκτύπωση   Email