3η επετειακή συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, 13-14/6/2024

3η επετειακή συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, 13-14/6/2024

Στις 13 & 14 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 3η επετειακή συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η εφαρμογή της Εγγύησης για το Παιδί στα κράτη μέλη και η πρόοδος των Εθνικών Σχεδίων Δράσης, τα κύρια επιτεύγματα και οι προκλήσεις.

Επισημάνθηκε η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μέσω της πρόληψης των ψυχικών διαταραχών και της ενθάρρυνσης για λήψη των επιδομάτων σε όσους το δικαιούνται, συζητήθηκε η ενθάρρυνση για συμμετοχή των παιδιών στην εφαρμογή της Εγγύησης για το Παιδί, η ανάγκη για ενιαία συστήματα παιδικής προστασίας και η πρόοδος των έργων τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή της Εγγύησης για το Παιδί. Tέλος, συζητήθηκε η κατανομή της χρηματοδότησης από το ΕΚΤ+ για την Εγγύηση για το Παιδί και ενθαρρύνθηκε η δημιουργία καλών πρακτικών στα κράτη μέλη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν δυο στελέχη από τη Δ/νση Παιδικής Προστασίας του Ε.Κ.Κ.Α ως Εθνικός Συντονιστής της Εγγύησης για το Παιδί με παρουσίαση των βασικών επισημάνσεων στην εφαρμογή της Εγγύησης για το Παιδί στην Ελλάδα και της τεχνικής υποστήριξης (TSI) που λαμβάνει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG Reform) για την συμπεριληπτική εκπαίδευση και την Εγγύηση για το Παιδί.


Εκτύπωση   Email