Ενημέρωση για το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων κοινωνικών λειτουργών στη Μεθοδολογία διεξαγωγής Κοινωνικής έρευνας για τη Διαγνωστική Εκτίμηση των αναγκών του παιδιού και της οικογένειας.


Εκτύπωση   Email