Εγκρίθηκε το Σχέδιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» με το οποίο προωθείται η στεγαστική και εργασιακή επανένταξη αστέγων.

Εγκρίθηκε η ένταξη του Σχεδίου Δράσης «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» στο Πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία για τους άστεγους» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης, του Σχεδίου Δράσης που υπέβαλε το ΕΚΚΑ και θα υλοποιήσει με τη συνεργασία των οργανώσεων: «ΙΑΣΙΣ», «PRAKSIS» & «ΑΡΣΙΣ».

Το Σχέδιο αφορά στην υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που - λόγω δυσμενών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών - διαβιούν σε δομές επείγουσας στέγασης και Κοινωνικούς Ξενώνες, κυρίως στις περιοχές της Αττικής.

Στόχος του Σχεδίου είναι η κοινωνική επανένταξη των ωφελούμενων, με υποστηρικτικές ενέργειες για την ομαλή μετάβασή τους σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις και την εργασιακή τους αποκατάσταση.


Εκτύπωση   Email