Προγράμματα παρελθόντων ετών

  2017

 • «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», για 20 άνεργους φιλοξενούμενους στον Ξενώνα Καρέα, με στόχο την ενδυνάμωσή τους στην αναζήτηση εργασίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο θεματικές ενότητες:

Α. Το Πρόγραμμα Απασχολησιμότητας, που περιλάμβανε παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης και δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας.

Β. Το Πρόγραμμα Μονοπατιού Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο είχε ως στόχο τη γνωριμία των συμμετεχόντων με την Κοινωνική Οικονομία και η παροχή αρχικής εκπαίδευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

 

 2016

 • «Βασικές και καθημερινές λειτουργίες», πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης στελεχών για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου «e-pronoia για τον πολίτη», στο οποίο συμμετείχαν στελέχη του Φορέα.

 • «Η διαφορετικότητα ως πηγή γνώσης», μεικτή Βιωματική Εκπαίδευση – Διαδραστικού Τύπου, με τη συμμετοχή επαγγελματιών Περιφερειών και Δήμων, καθώς και διαμεσολαβητών Ρομά από την Πελοπόννησο, τη νότια νησιωτική Ελλάδα, την Αττική και κοντινούς δήμους, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Development of the National Roma Platform for consultation and dialogue exchange of the Greek NRCP», έργο συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Rights, Equality & Citizenship (REC) 2014-2020».

 

 2015

 • «Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα», σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κλειστό επιμορφωτικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 28 στελέχη του Φορέα.

 • «Εκπαίδευση Διαχειριστών & Χρηστών του συστήματος "e-pronoia για τον πολίτη"», δύο προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης στελεχών για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου.

 2014

 • «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού», διάρκειας ενός εξαμήνου, με δύο τμήματα, ένα με αντικείμενο την «Ιστορία και τον Πολιτισμό» και ένα δεύτερο με αντικείμενο την «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας», σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Λεσχών LIONS και εθελοντική προσφορά εκπαιδευτών

 • «Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές», με δύο τμήματα, εξάμηνης διάρκειας

 • «Δημοσιογραφία με έμφαση στα social media», εξάμηνης διάρκειας

 2013

 • «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας», με δύο τμήματα, το ένα με αντικείμενο την Ιστορία και το δεύτερο με αντικείμενο την Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (ξεχωριστά για αρχάριους και προχωρημένους), για άτομα (μέσος όρος συμμετοχής 12), τα οποία κατά κύριο λόγο θέλουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για απόκτηση ιθαγένειας.

 • «Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές» με δύο τμήματα, και μέσο όρο συμμετοχής τα 10 άτομα

 2011

 • «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΝΕΟΙ», επιστημονική ημερίδα, σε συνεργασία με το ΔΙ.Σ.Υ.Ν, που παρακολούθησαν 250 άτομα

 • «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, που παρακολούθησαν 80 άτομα


Εκτύπωση   Email