«Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο».

Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Θεσσαλονίκης (Δορυλαίου 34 Κάτω Τούμπα), θα διεξαχθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο».

Το πρόγραμμα, διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών (από 9.00 έως 15.00), θα παρακολουθήσουν 20 καταρτιζόμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κ.Δ.Β.Μ.2 στα τηλέφωνα 2313 320320 - 22 / 2310 471101.


Εκτύπωση   Email