10η συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί, Δουβλίνο 22 & 23/05/2023

10η συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί, Δουβλίνο 22 & 23/05/2023

Στις 22 & 23/05/2023, στο Δουβλίνο, πραγματοποιήθηκε η 10η συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί. Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από το Τμήμα Παιδιών, Ισότητας, Αναπηρίας, Ένταξης και Νεολαίας της Ιρλανδίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης.

✍️Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
- Πλαίσια Διακυβέρνησης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί.
- Ανάλυση των τάσεων και των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στην παιδική φτώχεια και άλλους τομείς πολιτικής που σχετίζονται με την Εγγύηση για το Παιδί
- Προκλήσεις και καλές πρακτικές στην παρακολούθηση και εφαρμογή της Εγγύησης για το Παιδί
- Πλαίσια παρακολούθησης της Εγγύησης για το Παιδί, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Η Ελλάδα, αποτελώντας καλό παράδειγμα, είναι μεταξύ των 5 χωρών που ολοκλήρωσαν ένα πρώτο πλαίσιο παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) της Εγγύησης για το Παιδί. Έχει ενσωματώσει, στο ΕΣΔ, ένα πρώτο σύνολο δεικτών και μια στρατηγική παρακολούθησης, καθώς και μεθοδολογία για τη συλλογή δεδομένων, αποτελώντας μία καλή πρακτική για την ολοκλήρωση ενός πρώτου πλάνου εργασιών στην παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί. Επίσης, η Ισπανία και η Κύπρος εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τους δείκτες και τη μεθοδολογία παρακολούθησης του ελληνικό ΕΣΔ, θεωρώντας το ως καλή πρακτική για την παρακολούθηση του δικού τους ΕΣΔ της Εγγύησης για το Παιδί.

Δείτε το σχετικό σύνδεσμο της εν λόγω συνάντησης από το 👉Eurofound  

παράδειγμα ελλάδας παρουσίαση Δουβλίνο 1

* Το παράδειγμα της Ελλάδας από την παρουσίαση της 10ης συνάντησης  των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί

 

 


Εκτύπωση   Email