Στον Ξενώνα Αγ. Ι. Ρέντη φιλοξενούνται ασθενείς ή συνοδοί ασθενών από επαρχία που δεν  δύνανται οικονομικά -για το διάστημα της νοσηλείας ή των θεραπειών- να καλύψουν τα έξοδα διαμονής τους. Η διαδικασία της αίτησης για την φιλοξενία τους στον Ξενώνα μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους τους αιτούντες, είτε από την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου όπου γίνονται οι θεραπείες ή η νοσηλεία και υποβάλλονται στην Υπηρεσία Υποδοχής (Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Αμπελόκηποι, τηλ. επικοινωνίας 213 2039773, -778) ή στο Τμήμα ΚΚΣ & Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, τηλ. επικοινωνίας 213 2021910 ,-912).

            Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για ασθενείς και συνοδούς είναι:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου/ων (δίνεται από το ΕΚΚΑ)
  • Υπεύθυνη δήλωση για όσα αναφέρονται στην αίτηση
  • Αντίγραφο προσωπικών εγγράφων εν ισχύ, που να πιστοποιεί την ταυτότητα της/ου ενδιαφερόμενης/ου
  • Ακτινογραφία θώρακος και σχετική γνωμάτευση
  • Εκκαθαριστικό ή Δήλωση Εισοδήματος
  • Ενημερωτικό Σημείωμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου (σε περίπτωση που η εισαγωγή γίνεται από την ΚΥ)

              

Επιπλέον:

  • Για τους συνοδούς: Βεβαίωση νοσηλείας του οικείου προσώπου, με προσδιορισμένο τον χρόνο αποθεραπείας του ασθενή
  • Για τους ασθενείς: Ιατρική Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, που θα αναφέρει ότι ο/η ασθενής, κατά τη διάρκεια της χρονικά προσδιορισμένης θεραπείας του, θα μπορεί να αυτοεξυπηρετείται. Επίσης, στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο/η ασθενής δεν χρήζει ειδικής ή αυξημένης περίθαλψης και δεν διατρέχει ο ίδιος κίνδυνο, ούτε θέτει τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους σε κίνδυνο 
  • Σε περίπτωση που η φιλοξενία θα ξεπερνάει τις 20 ημέρες, απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και λοιπά δικαιολογητικά, τα οποία θα πιστοποιούν ότι δύναται με ασφάλεια, για τον ίδιο και τους συγκατοίκους του, να διαμένει σε χώρο ομαδικής διαβίωσης, θα διενεργούνται κατά τη διάρκεια της παραμονής – φιλοξενίας του στον Ξενώνα

dendro