ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πιστοποίησης έχει εισέλθει στην ψηφιακή εποχή με τη λειτουργία πληροφοριακού συστήματος και ως εκ τούτου δεν υφίσταται η προηγούμενη «προσωρινή» διαδικασία. Το Ε.Κ.Κ.Α. πλέον δεν δέχεται αιτήσεις και τεκμήρια  πιστοποίησης αποθηκευμένα σε  cd ή usb stick.

Οι αιτήσεις πιστοποίησης ή ανανέωσης της πιστοποίησης των ως άνω φορέων θα πραγματοποιούνται πλέον μέσω του Π.Σ.Π.Α., το Πληροφοριακό Σύστημα για την Πιστοποίηση και Αξιολόγηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με  την ΚΥΑ με Αριθ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029 (Φ.Ε.Κ. Β 1163/ 10-04-2012),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με Αριθ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 51149 (Φ.Ε.Κ. Β 3444/23-05-2023).

Για να συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα για την Πιστοποίηση και Αξιολόγηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα, πατήστε εδώ.

Αφορά στην υποβολή, διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτήσεων πιστοποίησης των Ν.Π.Ι.Δ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα στο εν λόγω σύστημα θα διασυνδέονται και θα διαλειτουργούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, του Ε.Κ.Κ.Α και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΣΠΑ

Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στο  Πληροφοριακό  Σύστημα  Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Ιδιωτικού Τομέα  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Π.Σ.Π.Α) το οποίο ήδη  λειτουργεί από το Μάϊο του 2023.

Η εγγραφή σας θα πραγματοποιηθεί μέσω του Π.Σ.Π.Α στον σύνδεσμο : www.ekka-pispa.gov.gr. ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Α) Για την εγγραφή σας θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1.         επιλέγετε το σχετικό κουμπί της εγγραφής στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης

2.         τικάρετε το αντίστοιχο κατά περίπτωση πεδίο (στέλεχος Φορέα) στη φόρμα «Εγγραφή στο Π.Σ.Π.Α»

3.         Kλικάρετε το κουμπί «Αυθεντικοποίηση» μέσω Taxisnet

4.         Γράφετε τους   κωδικούς taxinet του ΦΟΡΕΑ σας για να συνδεθείτε στην φόρμα «Αυθεντικοποίηση Χρήστη»

5.         Συμπληρώνετε μια αίτηση με ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία όπως email λογαριασμού και επιθυμητό κωδικό για να εισέρχεστε στο Π.Σ.Π.Α. Προσοχή : θα δηλώσετε ένα ενεργό υπηρεσιακό e-mail στο οποίο το Π.Σ.Π.Α θα σας στέλνει ειδοποιήσεις. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 ψηφία και να περιέχει τουλάχιστον: ένα κεφαλαίο γράμμα, ένα μικρό γράμμα, έναν αριθμό και ένα σύμβολο από τα !@#$%^&*_=+-

6.         Κλικάρετε το checkbox όροι χρήσης

7.         Τέλος κλικάρετε το κουμπί «Ολοκλήρωση» και θα περιμένετε να σας εγκρίνει το ΕΚΚΑ. Η αποδοχή του αιτήματος σας θα σας γνωστοποιηθεί από το ΠΣΠΑ (μέσω noreply mail στο e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας). Στη συνέχεια θα μπορέσετε να εισέλθετε στην οθόνη του φορέα και να συμπληρώσετε και υποβάλετε την αίτησή σας.

Εφιστούμε την προσοχή σας :

Οι εκπρόσωποι των φορέων για την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης θα πρέπει να επικαιροποιούν την επωνυμία του φορέα τους όπως αυτή αναφέρεται στο τελευταίο ισχύον καταστατικό του φορέα ή το ΦΕΚ σύστασης των ιδρυμάτων καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα τους πριν την δημιουργία νέας αίτησης.

Πριν την δημιουργία της αίτησης ο εκπρόσωπος του Φορέα για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει:

-           να μεταβεί στην οριζόντια μπάρα της οθόνης του ΠΣΠΑ-

-           να επιλέξει το κουμπί (i) Πληροφορίες

-           θα ανοίξει μια οθόνη με τίτλο «Γενικές Πληροφορίες»

-           κλικάρει στο δεξί πάνω μέρος της οθόνης το μπλε κουμπί επεξεργασία στοιχείων

-           ελέγχει και διορθώνει τα στοιχεία του Φορέα σύμφωνα με το τελευταίο ισχύον καταστατικό του και τις αλλαγές που ενδεχομένως υπάρχουν

-           και μετά δημιουργεί την αίτηση

Προσοχή : εάν στο τελευταίο ισχύον καταστατικό ή στο ΦΕΚ σύστασης των Ιδρυμάτων δεν αναγράφεται διακριτικός τίτλος τότε το πεδίο της εγγραφής «Διακριτικός Τίτλος» δεν θα το συμπληρώσετε.

Οι εκπρόσωποι των φορέων κατά την εγγραφή τους θα πρέπει να δηλώνουν ιστοσελίδα ή blogspot του Φορέα. Προσοχή δεν δεχόμαστε facebook.

Τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα θα πρέπει να δηλώνουν την ιστοσελίδα ή το blogspot του Φορέα που αιτείται πιστοποίηση και όχι την ιστοσελίδα της Μητρόπολης.

Μετά τη δημιουργία της αίτησης δεν μπορείτε να αλλάξετε τα ως άνω στοιχεία του Φορέα μέσα στην αίτηση και υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν λάθη στην επωνυμία – στα στοιχεία επικοινωνίας και στην ιστοσελίδα μέσα στην αίτηση.

Για τυχόν τεχνικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε κατά την εγγραφή παρακαλούμε όπως στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail : support-ekka-pispa@ekka.org.gr ή να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το helpdesk ΠΣΠΑ (από τις 10.00-12.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες) στα τηλέφωνα 213 2039 775- 213 2039 616- 213 2039 750- 213 2039 751

Τις παραπάνω οδηγίες μπορείτε να κατεβάσετε σε ξεχωριστό αρχείο εδώ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΣΠΑ

Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν στο πλαίσιο της Οργάνωσης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Π.Σ.Π.Α) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΣΠΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Το εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης για τους φορείς, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε εδώ. Μην ξεχνάτε επίσης, ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ε.Κ.Κ.Α για να ενημερωθείτε για τη νέα διαδικασία  ή τυχόν τεχνικές δυσκολίες στην συμπλήρωση των αιτήσεων στα εξής τηλέφωνα του  Helpdesk Π.Σ.Π.Α:
213 2039 616, 213 2039 775, 2132039 750, 2132039 751 (ώρες 10.00-12.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες) ή στο e-mail: support-ekka-pispa@ekka.org.gr