ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Τη σύγχρονη εποχή ο Εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, στοχεύει στο συλλογικό όφελος και στη συμμετοχή στα κοινά και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργούν η αδυναμία του κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη χώρα μας πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και κύρια πεδία εφαρμογής το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Οι περισσότερες από αυτές τις οργανώσεις στηρίζουν τις δράσεις τους στην εθελοντική εργασία, ενώ άλλες συνδυάζουν ένα δίκτυο αμειβομένων στελεχών και εθελοντών.
Ο Εθελοντισμός δεν είναι απλώς ένας όρος, είναι μια πολυμορφική διαδικασία και στάση ζωής, καθώς επιδρά εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα, αφορά όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων, προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Μια εθελοντική δράση στοχεύει όχι μόνο στην πρόσκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά, κατά περίπτωση, και στην αντιμετώπιση των αιτίων του, την ενδυνάμωση των επωφελούμενων και τη συνεχή λειτουργία δομών υποστήριξης.


Το Ε.Κ.Κ.Α. ως κύριος κρατικός φορέας άσκησης προνοιακού έργου, έχει ως αντικείμενό του και την προώθηση του εθελοντισμού, μέσω της ανάπτυξης συνθηκών/πλαισίου άσκησης εθελοντικής εργασίας στις δομές του, με απώτερο βέβαια, στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, έναντι των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων αλλά και την ενδυνάμωση των κοινωνικών υποστηρικτικών δικτύων.


Η ανάπτυξη δράσεων που προωθούν τον εθελοντισμό αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Ε.Κ.K.Α. και παράλληλα, σημαντικό μέσο για την προώθηση και υποστήριξη της πολυεπίπεδης δράσης του.

ethel